“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Reunió de l'equip coordinador

Avui divendres 21 de novembre ens hem reunit els membres de l'equip coordinador per compartir informacions, debatre temes pendents i posar sobre la taula propostes pel que fa a les properes activitats a portar a terme.