“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Aturada d'activitats.

gener 2022
Quan la situació sanitaria millori, reprendrem les activitats.