“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Apadrinament d'una carta als Reis

desembre 2015

Els voluntaris/àries i participants del grup de neolectors de les 17h han participat en la campanya
"Apadrinament Solidari de Cartes als Reis" que organitzen Can Massallera i Cal Ninyo amb la col.laboració de la Parròquia Sant Baldiri i Parròquia Mare de Déu de Montserrat