“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Nadal'07


Assemblea-festa de final de primer trimestre celebrada al "Terrat" de la Fundació Marianao el dia 19 de desembre del 2007