“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Qui som?EL COL·LECTIU SUMA

El Col·lectiu Suma és un projecte de la Fundació Marianao que desenvolupa activitats en el camp de la formació bàsica i la promoció sociocultural de persones adultes. És un projecte en clau de participació comunitària, autogestionat i basat en el voluntariatEl formen un total de 120 participants (amb una majoria aclaparadora de dones) i compta amb una trentena de voluntaris i voluntàries.


ORÍGENS

El setembre del 2003 un grup de persones amb formació, activitats laborals i àmbits molt diferents, procedents del Grup de Joves i Grup de Dones de la Tertúlia-cafè de la Fundació Marianao, i persones no vinculades a la Fundació Marianao fins aleshores, ens vam reunir amb un interès comú: fer un treball de proximitat i compartir els nostres coneixements amb els veïns i veïnes del barri amb necessitats de formació bàsica
Amb el suport de la Fundació Marianao, que va oferir la seva infraestructura i un petit pressupost per a material, i l’assessorament de Cultura Viva, va anar cristal·litzant la idea inicial  i el gener del 2004 el Col·lectiu Suma va començar les seves activitats.


DESTINATARIS

El projecte s’adreça a:
 • A tota persona adulta que vulgui aprendre a llegir i escriure, que vulgui afermar els seus aprenentatges instrumentals bàsics, o desitgi ampliar els seus coneixements de cultura general.
 • A persones immigrades nouvingudes que vulguin aprendre castellà i català, i conèixer la realitat del país d’acollida.
 • A tota persona que vulgui compartir els seus coneixements,  les seves competències i els seus interessos, com a col·laborador.

OBJECTIUS
 • Promoure la formació i la promoció sociocultural de les persones adultes.
 • Proporcionar un espai de trobada, intercanvi, relació i creixement.
 • Dotar de protagonisme a cadascuna de les persones que formen part del col·lectiu.
 • Posar en valor els coneixements, habilitats i experiències de vida de les persones participants.
 • Dotar  a les persones participants de l’autonomia necessària perquè puguin desenvolupar-se en la societat.
 • Promoure la participació i el compromís.
 • Ser un espai de convivència, entre persones i entre cultures. 
 • Afavorir una consciència crítica davant la desigualtat i les injustícies de la nostra societat.
 • Basar el seu  funcionament en el voluntariat i l'autogestió.

ACTIVITATS
 • Alfabetització.
 • Aprenentatges instrumentals bàsics.
 • Cultura general.
 • Activitats d'estimulació cognitiva.
 • Llengua per a persones nouvingudes.
 • Tallers d’informàtica.
 • Tallers d’intercanvi de coneixements.
 • Coneixement de l’entorn social i cultural.
 • Treball dels esdeveniments d'actualitat.
 • Tertúlies i xerrades sobre temes d'interès.
 • Grups de teatre, lectura i ball.
 • ​​Activitats per fomentar la convivència.
 • Sortides lúdiques i culturals.
 • Celebració de les festes tradicionals.
 • Implicació en actes i mobilitzacions relacionats amb els drets de la dona i la justícia social.
 • Col·laboració amb altres projectes de la Fundació Marianao
 • Participació en la comunitat.
 • Trobades de coordinació i formació de voluntaris.
 • Estem oberts a qualsevol iniciativa o proposta de col·laboració que ens arribi.
 • Presencia a internet: 

ELS NOSTRES VALORS
MÉS QUE UN ESPAI DE FORMACIÓ


Però el projecte va més enllà de ser un mer  espai de formacióLa implicació de voluntaris  i participants, i les dinàmiques generades han fet que el projecte esdevingui un espai de referència, de relació i intercanvi, de presa de consciència,  i de creixement i desenvolupament  personal  i col·lectiu. Persones de diferents orígens, cultura, generació  i formació comparteixen experiències, es donen suport, decideixen  conjuntament, participen a la comunitat  i s’impliquen en la transformació social del seu entorn més immediat.


Col•lectiu Suma
Fundació Marianao
Girona, 30
08830 Sant Boi
Tel. 93 630 30 62
suma@marianao.net