“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

La convivència intercultural.


El Col·lectiu Suma és una espai on conviuen DONES DE DIFERENT ORIGEN CULTURAL


Al llarg dels nostres 15 anys d'història hem hagut de:

  • Gestionar  CONFLICTES I DESCONFIANCES.
  • Adreçar ESTEREOTIPS, PREJUDICIS I RUMORS.

Com ho fem?
  • TREBALL TRANSVERSAL que impregna el dia a dia.
  • CREACIÓ D’ESPAIS DE REFLEXIÓ (xerrades, debats, lectures...).
  • Activitats per PROMOURE LA CONVIVÈNCIA.
  • GRUPS-CLASSE MIXTOS, formats per persones nascudes al país i persones immigrades.