“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

La qualitat del projecte.


El nostre objectiu és GARANTIR LA MÀXIMA QUALITAT en les nostres actuacions.

Com ho fem?
  • Equip de voluntaris MOLT  COHESIONAT.
  • IMPLICACIÓ I COMPROMÍS PERSONAL de cadascun.
  • TROBADES DE COORDINACIÓ de voluntaris.
  • FORMACIONS  de voluntaris INTERNES i EXTERNES.
  • CUIDAR MOLT la incorporació de VOLUNTARIS  NOUS (acollida, formació, acompanyament i seguiment).