“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

VIDEO: "Les Miss Airgam"

abril-maig 2017


 "Les Miss Airgam" és un projecte dels estudiats de 3er d'ESO del IES Rafael de Casanoves que rescata la memòria silenciada de les mestresses de casa 'pluriempleadas', en el qual han participat 16 dones del Col·lectiu Suma. Retrata l'economia submergida a la qual es van veure empeses milers de dones durant els anys 70 i 80.