“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Article sobre el projecte "Les Miss Airgam" al viure Sant Boi

juny 2017

Setze dones del Suma han estat entrevista pel projecte "Les Miss Airgam"
Les Miss Airgam  és un projecte dels estudiats de 3er d'ESO del IES Rafael de Casanoves que rescata la memòria silenciada de les mestresses de casa 'pluriempleadas. Retrata l'economia submergida a la qual es van veure empeses milers de dones  durant els anys 70 i 80.