“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Formació: La Igualtat de Gènere a la Fundació Marianao

5 de desembre de 2012