“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Dia internacional de la Solidaridad Humana

20 de desembre de 2012

El 22 de desembre de 2005 la Assemblea General de les Nacions Unides en la Resolució 60/209 va proclamar el 20 de desembre Dia Internacional de la Solidaritat Humana, ja que la solidaritat és un dels valors fonamentals i universals en què hauríem de basar les relacions entre els pobles en el segle XXI