“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Reunió de l'equip de col·laboradors

Durant el mes de maig s'han portat a terme les reunions de col.laboradors que són responsables d´un mateix nivell amb l’objectiu d’assegurar la coordinació, valorar la tasca realitzada i acordar noves propostes.


Reunió de l'equip de col.laboradors d'Alfa 2