“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Jornada de Formació de Col·laboradors

JORNADA DE FORMACIÓ I INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES amb CULTURA VIVA
Divendres, 30 de maig, a la seu de Cultura Viva