“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Trobades de voluntàries i voluntaris per grups

 setembre 2022