“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Classe conjunta Torre Benviure i Muntanyeta

 25 de maig del 2022