“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Trobada del Grup dels Dimarts

 28 de setembre de 2021