“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

25 - N: Dia Internacional contra la violència envers les dones. Curs 16-17

25 de novembre de 2016