“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Taller de nines de Goma Eva

curs 15-16
Gràcies a l'Enriqueta, una artista de les manualitats, que dinamitza aquest taller cada dimarts a les 15.15h