“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

3500 amics al Facebook de la Fundació Marianao!!!

Febrer 2016
Enllaç al video