“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

25-N / Materials i testimonis sobre la situació de la dona al món

INFORMACIÓ GENERAL
TESTIMONIS PERSONALS
Testimonis de dones excepcionals que han patit discriminació i violència de gènere en primera persona i han esdevingut activistes pels drets de les done
​s en les seves comunitats.