“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Reunió de coordinació voluntàries Neo 1

28 de gener de 2015