“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Visita a la ludoteca 3-5

10 de desembre de 2014


El grup de Neo 2B  vam anar a conèixer els nens de la ludoteca 3-5, els nostres veïns d'aula.