“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Visita guiada a l'exposició "De Natura Muliebri" a les Termes Romanes

20 de novembre de 2014