“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Diez años han pasado ! Curs 13-14

gener 2019
Text escrit per Mª Dolors i Rafel