“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Sortida al cinema "El Mayordomo" -curs 13-14

14/11/2013