“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Aniversari de les Dolores i Josefas

20 de març de 2013
El grup de Neo 1 ha celebrat l'aniversari conjunt de les Dolores i Josefas de la classe.