“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Campanya per escollir noms per les sales de la Fundació Marianao

febrer-març 2011