“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Formació de col·laboradors/ores

9 de desembre de 2010

El Pep Casanova, coordinador del Projecte VPK de la Fundació Marianao, ha dinamitzat una jornada de formació  amb els col.laboradors/ores que treballem amb dones estrangeres  per compartir la seva  experiència com a formador de persones adultes nouvingudes.