“Tots nosaltres sabem alguna cosa. Tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire

Comença un nou grup de català oral

11 de gener de 2010


De Grup de català oral


De Grup de català oral