“Tots nosaltres sabem alguna cosa, tots nosaltres ignorem alguna cosa. Per això, aprenem sempre.Paulo Freire